Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Nam Phước – Chánh Văn Phòng

0
Bình Luận:
Tên: Phòng Nguyễn Nam Phước - Chánh Văn
Địa chỉ: 86/3/10 Đường số 6, KP2, Thủ Đức
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: philiptabitha@yahoo.com
SĐT văn phòng: 08.5403 6232
Mobilephone: 091 879 6044
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: