Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Minh Hạnh

0
Bình Luận:
Tên: Hạnh Nguyễn Minh
Địa chỉ: 905 E. Glendale Ave.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: ELCA
Mã bưu điện: 92865
Thành phố: Orange
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: minhhanh@sbcglobal.net
SĐT văn phòng: (714) 537-0604
Fax: (714) 537-7606
Mobilephone: (714) 319-1947
Homephone: (714) 282-8766
Hội thánh: St Anselm Episcopal Church, Garden Grove, CA
Hệ phái: ELCA
Ghi chú: