Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Minh Đức

0
Bình Luận:
Tên: Đức Nguyễn Minh
Địa chỉ: 9409 SE Sun Crest Dr.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: BGC
Mã bưu điện: 97266
Thành phố: Happy Valley
Tỉnh/Bang: OR
Quốc gia: USA
Email: nguyelon@hotmail.com
SĐT văn phòng: (503) 890-2090
Homephone: (503) 777-1589
Hội thánh: Jesus Christ Baptist Church, Portland, OR
Hệ phái: BGC
Ghi chú: