Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng – KVT.KV 5

0
Bình Luận:
Tên: 5 Nguyễn Mạnh Hùng - KVT.KV
Địa chỉ: Nghĩa Xá, Lê Chân
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0313.3782281
Mobilephone: 0169804 7083
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 1A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: