Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Kim Thanh (Bà QPMS Nguyễn Nam Hải)

0
Bình Luận:
Tên: Nam Hải) Nguyễn Kim Thanh (Bà QPMS Nguyễn
Địa chỉ: 9702 Bolsa Avenue #35,
Tên liên hệ: Mục Sư
Mã bưu điện: 92683
Thành phố: Westminster
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: revkimthanh7@aol.com
Mobilephone: (714) 653-0289
Homephone: (714) 775-3573
Hội thánh: The Orange County Jail Ministry, Chaplain
Ghi chú: