Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Khắc Phước

0
Bình Luận:
Tên: Phước Nguyễn Khắc
Địa chỉ: 1048 Central Ave.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: 94501
Thành phố: Alameda,
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: psphuocnguyen@yahoo.com
Mobilephone: (510) 388-3338
Homephone: (510) 521-3428
Hội thánh: Northshore Vietnamese Alliance Church, Richmond, CA
Hệ phái: C&MA
Ghi chú: