Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Hữu Ninh

0
Bình Luận:
Tên: Ninh Nguyễn Hữu
Địa chỉ: 12714 Blanton Ln.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: LCMS
Mã bưu điện: 77478
Thành phố: Sugar Land
Tỉnh/Bang: TX
Quốc gia: USA
Email: revninhnguyen@vietprofile.com
Website: http://www.vietlutheran.org
Mobilephone: (832) 859-2352
Homephone: (281) 494-3425
Hội thánh: Vietnamese Lutheran Church, Houston, TX
Hệ phái: LCMS
Ghi chú: