Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Hữu Nghiêm

0
Bình Luận:
Tên: Nghiêm Nguyễn Hữu
Địa chỉ: 10402 NE 80th St.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 98662
Thành phố: Vancouver
Tỉnh/Bang: WA
Quốc gia: USA
Email: nghiemhuu@yahoo.com
SĐT văn phòng: (360) 693-3604
Mobilephone: (360) 213 5069
Homephone: (360) 883-3197
Hội thánh: Calvary Vietnamese Baptist Church, Vancouver, WA
Hệ phái: SBC
Ghi chú: