Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Hữu Cường

0
Bình Luận:
Tên: Cường Nguyễn Hữu
Địa chỉ: 3475 Nolt Road.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: 17538
Thành phố: Landisville
Tỉnh/Bang: PA
Quốc gia: USA
Email: revcuong@hotmail.com
SĐT văn phòng: (717) 898-6980
Fax: (717) 898-6981
Homephone: (717) 898-7047
Hội thánh: Lancaster Vietnamese Alliance Church, PA
Hệ phái: C&MA
Ghi chú: