Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính

0
Bình Luận:
Tên: Chính Nguyễn Hoàng
Địa chỉ: 9919 Sepulveda Blvd. #5,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: 91345
Thành phố: Mission Hills
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: revnguyenchinh@verizon.net
Mobilephone: (818) 633-9383
Homephone: (818) 920-7868
Hội thánh: Vietnamese Alliance Church San Fernando Valley, Van Nuys
Hệ phái: C&MA
Ghi chú: