Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Hải Bằng

0
Bình Luận:
Tên: Bằng Nguyễn Hải
Địa chỉ: 1000 SW 215th Ave.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: BGC
Mã bưu điện: 97006
Thành phố: Aloha
Tỉnh/Bang: OR
Quốc gia: USA
Email: Giexusong@hotmail.com
Mobilephone: (503) 869-4200
Hội thánh: Vietnamese Baptist Church Aloha, OR
Hệ phái: BGC
Ghi chú: