Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Đức Tuệ

0
Bình Luận:
Tên: Tuệ Nguyễn Đức
Địa chỉ: Tổ 9, Khu 2B, Cát Bà, Cát Hải
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 031.388 7978
Mobilephone: 098 529 4419
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 1B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: