Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Đức Nghĩa (Tony)

0
Bình Luận:
Tên: Nghĩa (Tony) Nguyễn Đức
Địa chỉ: 4280 52nd St, #1,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: BCG
Mã bưu điện: 92115
Thành phố: San Diego
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: msnguyenducnghia@yahoo.com
SĐT văn phòng: (619) 287-4747 x 265
Homephone: (619) 546-9055
Hội thánh: Mighty Grace Baptist Church, San Diego, CA
Hệ phái: BCG
Ghi chú: