Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Đức Dũng

0
Bình Luận:
Tên: Dũng Nguyễn Đức
Địa chỉ: Tân Hưng, Quảng Tân, Quảng Hưng
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Tư Gia Thanh Hóa
Tỉnh/Bang: Thanh Hóa
Quốc gia: Việt Nam
Email: nguyenducdung60@yahoo.com
SĐT văn phòng: 0373.671.068
Mobilephone: 0902.527.300