Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Dân

0
Bình Luận:
Tên: Dân Nguyễn
Địa chỉ: Thanh Bình, Bình Long
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0651.3666751
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 4
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: