Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Đắc Lập

0
Bình Luận:
Tên: Lập Nguyễn Đắc
Địa chỉ: 224 N. Newhope St., #9,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: 92703
Thành phố: Santa Ana
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: mslap@gmail.com
Mobilephone: (714) 833-6272
Homephone: (714) 554-2349
Hội thánh: Vietnamese Alliance Church, Midway City, CA
Hệ phái: C&MA
Ghi chú: