Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Công Minh

0
Bình Luận:
Tên: Minh Nguyễn Công
Địa chỉ: 7601 Bissonnet St.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: BGC
Mã bưu điện: 77074
Thành phố: Houston
Tỉnh/Bang: TX
Quốc gia: USA
Email: ngcongminh@yahoo.com
SĐT văn phòng: (713) 778-1191
Fax: (713) 778-1192
Mobilephone: (713) 778-1191
Homephone: (713) 541-5755
Hội thánh: Vietnamese Baptist Church of Houston, TX
Hệ phái: BGC
Ghi chú: