Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Biên (Bruce)

0
Bình Luận:
Tên: Biên (Bruce) Nguyễn
Địa chỉ: 1220 Forest Hills Dr.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: 76092
Thành phố: South Lake,
Tỉnh/Bang: TX
Quốc gia: USA
Email: n2logos@yahoo.com
SĐT văn phòng: (972) 264-3553
Fax: (972) 264-3553
Mobilephone: (817) 296-6365
Homephone: (817) 488-8614
Hội thánh: Living Word Evangelical Church, Grand Prairie, TX
Hệ phái: C&MA
Ghi chú: