Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Bá Trọng

0
Bình Luận:
Tên: Trọng Nguyễn Bá
Địa chỉ: 3882 W. Sugarbeet Dr.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 84104
Thành phố: Salt Lake City
Tỉnh/Bang: UT
Quốc gia: USA
SĐT văn phòng: (801) 455-5080
Mobilephone: (801) 201-2353
Homephone: (801) 963-1420
Hội thánh: First Vietnamese Baptist Church, Salt Lake City, UT
Hệ phái: SBC
Ghi chú: