Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Ánh Sáng

0
Bình Luận:
Tên: Sáng Nguyễn Ánh
Địa chỉ: Hoài Hảo, Hoài Nhơn
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Định
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 056.863 053
Mobilephone: 090 553 2430
Hội thánh: Liên Hạt Miền Trung 9-20
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: PTLH-Miền Trung 9-12
Ghi chú: