Leaderboard Ad

Mục Sư Ngô Văn Sung – KVT.KV 1

0
Bình Luận:
Tên: 1 Ngô Văn Sung - KVT.KV
Địa chỉ: Sơn Dương
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Tuyên Quang
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 027.2225 367
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 5A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: