Leaderboard Ad

Mục Sư Ngô Văn Đạm

0
Bình Luận:
Tên: Đạm Ngô Văn
Địa chỉ: 3226 Susan Ave.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 93933
Thành phố: Marina
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: raintango@yahoo.com
SĐT văn phòng: (831) 883-1584
Mobilephone: (408) 309-7137
Homephone: (831) 883-1584
Hội thánh: First Baptist Church, Marina, CA
Hệ phái: SBC
Ghi chú: