Leaderboard Ad

Mục Sư Ngô Quang Bền

0
Bình Luận:
Tên: Bền Ngô Quang
Địa chỉ: Đất Đỏ
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bà Rịa-Vũng Tàu
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 093 813 7598
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 1
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: