Leaderboard Ad

Mục sư Ngô Công Liêm

0
Bình Luận:
Tên: Liêm Ngô Công
Địa chỉ: Schwaigrova 4; 61 700
Tên liên hệ: Mục sư
Thành phố: Brno-Komarav
Quốc gia: TCHEKOSLOVAKIA
Email: liemngo@cama.nl
Website: http://www.cama.nl/zending.htm
SĐT văn phòng: Tsjechie 0042
Homephone: 7- 76 282 006
Chức vụ: Truyền giáo tiếp cho đồng hương Việt Nam
Ghi chú: