Leaderboard Ad

Mục Sư Nghiêm Hà Lộc (Elijah)

0
Bình Luận:
Tên: Lộc (Elijah) Nghiêm Hà
Địa chỉ: 2520 E. 24th St.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: BGC
Mã bưu điện: 94601
Thành phố: Oakland,
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: elijahbaptist@yahoo.com
SĐT văn phòng: (510) 533-0855
Fax: (510) 533-0855
Homephone: (510) 533-0855
Hội thánh: Vietnamese General Conference Missionary Baptist Church
Hệ phái: BGC
Ghi chú: