Leaderboard Ad

Mục Sư Mang Thấn

0
Bình Luận:
Tên: Thấn Mang
Địa chỉ: Cam Thịnh Tây, Cam Ranh
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Khánh Hoà
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 678 5201
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 18B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: