Leaderboard Ad

Mục Sư Lý Văn Phùng – Kiêm Giáo Hạt Trưởng

0
Bình Luận:
Tên: Trưởng Lý Văn Phùng - Kiêm Giáo Hạt
Địa chỉ: Đông Thọ, Sơn Dương
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Tuyên Quang
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 027.2215 572
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 5A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: