Leaderboard Ad

Mục Sư Lý Văn Phình

0
Bình Luận:
Tên: Phình Lý Văn
Địa chỉ: Làng Nhùng, Hùng Lợi, Yên Sơn
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Tuyên Quang
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 027.2217 745
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 5B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt