Leaderboard Ad

Mục Sư Lữ Thanh Kiên

0
Bình Luận:
Tên: Kiên Lữ Thanh
Địa chỉ: 1214 Goldmine Court.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 20785
Thành phố: Landover
Tỉnh/Bang: MD
Quốc gia: USA
Email: kienlu@aol.com
SĐT văn phòng: (301) 220-0095
Fax: (301) 324-5284
Homephone: (301) 324-5284
Hội thánh: Vietnamese First Baptist Church, Riverdale, MD
Hệ phái: SBC
Ghi chú: