Leaderboard Ad

Mục Sư Lê Văn Bác

0
Bình Luận:
Tên: Bác Lê Văn
Địa chỉ: 1608 W. Asbury Ave.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 80223
Thành phố: Denver
Tỉnh/Bang: CO
Quốc gia: USA
Email: bacle@netscape.com
SĐT văn phòng: (303) 934-6578
Mobilephone: (303) 525-9723
Homephone: (303) 934-6578
Hội thánh: First Vietnamese Baptist Church, Denver, CO
Hệ phái: SBC
Ghi chú: