Leaderboard Ad

Mục Sư Lê Tự Hiển

0
Bình Luận:
Tên: Hiển Lê Tự
Địa chỉ: 9404 SE Sun Crest Dr.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: BGC
Mã bưu điện: 97086
Thành phố: Happy Valley
Tỉnh/Bang: Oregon
Quốc gia: USA
Email: hientule@gmail.com
Website: http://www.livinggodchurch.com
SĐT văn phòng: 503-954-3361
Fax: 503-954-3364
Mobilephone: 503-998-4436
Homephone: 503-954-1995
Hội thánh: Hội Thánh Tin Lành Nguồn Sống, Portland OR
Hệ phái: BGC
Email: hoithanh@gmail.com