Leaderboard Ad

Mục Sư Lê Thị Hồng Thiện

0
Bình Luận:
Tên: Thiện Lê Thị Hồng
Địa chỉ: Khu 6, Quang Hanh, Cẩm Phả
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ninh
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 033.3869 403
Mobilephone: 098 445 0943
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 2
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: