Leaderboard Ad

Mục Sư Lê Thế Định

0
Bình Luận:
Tên: Định Lê Thế
Địa chỉ: 5606 Swan Lake Dr.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: 76017-6586
Thành phố: Arlington
Tỉnh/Bang: TX
Quốc gia: USA
Email: rev_dinhle@yahoo.com
SĐT văn phòng: (972) 264-3553
Mobilephone: (817) 881-7088
Homephone: (817) 468-4660
Hội thánh: Living Word Evangelical Church, Grand Prairie, TX
Hệ phái: C&MA
Ghi chú: