Leaderboard Ad

Mục Sư Lê Thành Toàn (Thomas)

0
Bình Luận:
Tên: Toàn (Thomas) Lê Thành
Địa chỉ: 1616 G Avenue
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 75074
Thành phố: Plano
Tỉnh/Bang: TX
Quốc gia: USA
Email: tle@planovbc.net
Website: http://www.planovbc.net
SĐT văn phòng: 972-398-2210
Mobilephone: (214) 914-2349
Hội thánh: Plano Vietnamese Baptist Church, Plano, TX
Hệ phái: SBC
Ghi chú: