Leaderboard Ad

Mục Sư Lê Quốc Chánh

0
Bình Luận:
Tên: Chánh Lê Quốc
Địa chỉ: 139/17A Mai Xuân Thưởng, Bình Thạnh
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Báp-Tít Ân Điển - Grace Baptist Church
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 08 3843 2689; 08 3844 3352
Hệ phái: Hội Thánh Báp-Tít Ân Điển - Grace Baptist Church
Ghi chú: