Leaderboard Ad

Mục sư Lê Minh Đức (David Lee)

0
Bình Luận:
Tên: Đức (David Lee) Lê Minh
Địa chỉ: nter Evangelistic Movement. 262/32/1 No. 08 St., Ward 11, Go Vap Dis.
Tên liên hệ: Mục sư
Hệ phái: Inter Evangelistic Movement
Thành phố: HCM City
Quốc gia: Cambodia
Email: iem.davidlee@yahoo.com
Mobilephone: (84) 909 251 970; (84 8) 9893 813; (855) 9973 1187
Email: iem_vn@yahoo.com; iem_cam@yahoo.com
Ghi chú: