Leaderboard Ad

Mục Sư Lê Hoàng Trọng (Paul)

0
Bình Luận:
Tên: Trọng (Paul) Lê Hoàng
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Quốc gia: USA
Email: revpaulle@yahoo.com
SĐT văn phòng: (704) 678-8588
Mobilephone: (704) 678-8588
Hội thánh: Hoi thanh Baptist Em-ma-nu-en, Morrow, GA
Hệ phái: SBC