Leaderboard Ad

Mục Sư Ksơr Y Tuynh

0
Bình Luận:
Tên: Tuynh Ksơr Y
Địa chỉ: Dlieâ Yang, EaHleo
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 291 4780
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 10
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: