Leaderboard Ad

Mục Sư Kiều Văn Ba

0
Bình Luận:
Tên: Ba Kiều Văn
Địa chỉ: An Phú, Bình Long
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 090 718 6120
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 4
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: