Leaderboard Ad

Mục Sư K’ Teo

0
Bình Luận:
Tên: Teo K’
Địa chỉ: Tân Thượng, Di Linh
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 442 9822
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 19C
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng Kiêm KV1
Ghi chú: