Leaderboard Ad

Mục Sư K’ Mêss

0
Bình Luận:
Tên: Mêss K’
Địa chỉ: Lộc Nam, Bảo Lâm
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 559 8642
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 19B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Kiêm Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: