Leaderboard Ad

Mục Sư K’ Đim

0
Bình Luận:
Tên: Đim K’
Địa chỉ: Phước Lộc, Đạ Hoai
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 063. 5474253
Mobilephone: 090 735 1340
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 19A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: