Leaderboard Ad

Mục Sư K’ Bịu

0
Bình Luận:
Tên: Bịu K’
Địa chỉ: Lộc Nam, Bảo Lâm
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 747 2104
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 19B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: