Leaderboard Ad

Mục Sư Huỳnh Ngọc Thạch

0
Bình Luận:
Tên: Thạch Huỳnh Ngọc
Địa chỉ: 3657 Harding Ave.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: CHC
Mã bưu điện: 96816-372
Thành phố: Honolulu
Tỉnh/Bang: HI
Quốc gia: USA
Email: revthach@yahoo.com
SĐT văn phòng: (808) 735-4444
Fax: (808) 737-7101
Mobilephone: (808) 284-3262
Homephone: (808) 732-7412
Hội thánh: Vietnamese Christian Church in Hawaii, Honolulu, HI
Hệ phái: CHC
Ghi chú: