Leaderboard Ad

Mục Sư Huỳnh Minh Đức

0
Bình Luận:
Tên: Đức Huỳnh Minh
Địa chỉ: 7222 NE Shaleen St.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: BGC
Mã bưu điện: 97124
Thành phố: Hillsboro
Tỉnh/Bang: OR
Quốc gia: USA
Email: duchuynh@juno.com
Mobilephone: (503) 330-1074
Homephone: (503) 848-7535
Hội thánh: Vietnamese Aloha Baptist Church, OR
Hệ phái: BGC
Ghi chú: