Leaderboard Ad

Mục Sư Huỳnh Đình Lân

0
Bình Luận:
Tên: Lân Huỳnh Đình
Địa chỉ: Hắc Dịch, Tân Thành,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bà Rịa – Vũng Tàu
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 064.3897 157
Mobilephone: 090 970 4461
Hội thánh: Liên Hạt Miền Đông
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Liên Hạt Trưởng Miền Đông 1-6
Ghi chú: