Leaderboard Ad

Mục Sư Hoàng Văn Doãn

0
Bình Luận:
Tên: Doãn Hoàng Văn
Địa chỉ: Trung Chánh, Hốc Môn
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 08.2252 0168
Mobilephone: 090 991 1157
Hội thánh: Liên Hạt Thành Phố
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: PTLH-Thành Phố 1-3
Ghi chú: