Leaderboard Ad

Mục Sư Hoàng Văn Chi

0
Bình Luận:
Tên: Chi Hoàng Văn
Địa chỉ: Hùng Lợi, Yên Sơn
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Tuyên Quang
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 027.2218 270
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 4
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: