Leaderboard Ad

Mục Sư Hờ A Sơn

0
Bình Luận:
Tên: Sơn Hờ A
Địa chỉ: Êa Sô, Êakar
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 090 911 1462
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 16A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: