Leaderboard Ad

Mục Sư Hầu Seo Lùng – Phụ Tá Giáo Hạt

0
Bình Luận:
Tên: Hạt Hầu Seo Lùng - Phụ Tá Giáo
Địa chỉ: Nàn Ma, Xín Mần
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Hà Giang
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 534 3192
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 7
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: